Przegląd informatyczny

Przegląd informatyczny polega na wykonaniu serii testów diagnostycznych urządzeń wchodzących w skład infrastruktury informatycznej firmy. 

Przegląd Stanowisk

Usługa polega na wykonaniu serii testów sprzętowo-systemowych, mających na celu ocenę wydajności stacji roboczych, wskazanie ewentualnych niesprawności oraz przedstawienie możliwych usprawnień. W zakresie usługi wykonujemy:

  • Identyfikację urządzeń.
  • Przegląd zabezpieczeń danych.
  • Przegląd kopii zapasowych.
  • Odczyt parametrów urządzeń.
  • Testy diagnostyczne dysków.
  • Przegląd błędów systemowych.
  • Przegląd konfiguracji podłączonych urządzeń.
  • Przegląd zainstalowanego oprogramowania.
  • Przegląd konfiguracji programów pocztowych.


Przegląd sieci 

Usługa polega na analizie topologii sieci komputerowej w wyniku której, urządzenia takie jak: serwery, routery, switche, punkty dostępowe poddawane są przeglądowi technicznemu. Przegląd sieci komputerowej ma na celu ocenę wydajności i bezpieczeństwa sieci, a także wskazanie słabych punktów sieci LAN oraz WAN.


Przegląd usług internetowych

Polega na sprawdzeniu zabezpieczeń stron internetowych, ustawień konta hostingowego, domeny oraz innych usług internetowych. W ramach usługi sprawdzamy rejestratora domeny, wersje oprogramowania, analizujemy bezpieczeństwo, sprawdzamy uprawnienia dostępu. Na życzenie, w przypadku stron internetowych oceniamy stan optymalizacji i indeksowania w wyszukiwarkach.


Cena przeglądu zależy od ilości sprzętu i zakresu wykonywanych prac. W przypadku zawarcia umowy o współpracę usługa przeglądu wykonywana jest bezpłatnie. Zapraszamy do zapoznania z szczegółami oferty Obsługa Informatyczna Firm.

 

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

Szerokie wsparcie informatyczne z zakresu napraw sprzętowych, modernizacji i infrastruktury.

Pomoc w budowaniu świadomości cyfrowej oraz zdobywaniu wiedzy i umiejętności informatycznych

Ochrona przed utratą danych oraz procedury bezpieczeństwa na wypadek katastrof

Wygodny kanał komunikacyjny - indywidualny numer zgłoszeniowy oraz email techniczny.